, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })

Ponuka

Ponúkame vypracovanie požiarnych projektov – posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov špecialistom požiarnej ochrany, ktoré sú vyžadované orgánmi štátnej správy pri schvaľovaní dokumentácie každej novostavby a pri každej zmene využitia stavebného objektu.

Pri navrhovaní riešenia je našou snahou, aby výsledkom bolo riešenie, pri ktorom sú dodržané všetky podmienky protipožiarnej bezpečnosti, ale zároveň, aby toto riešenie zohľadňovalo aj ekonomické možnosti investora.

V jestvujúcich stavbách na základe dohody so zákazníkom môže prepočítať a posúdiť:
• typy, množstvo a druhy hasebných prostriedkov
• nutnosť elektrickej požiarnej signalizácie
• nutnosť stabilných hasiacich zariadení
• nutnosť vybavenia objektu požiarnymi uzávermi
• iné skutočnosti, od ktorých závisí ekonomická náročnosť prevádzkovania objektu

Výsledkom môže byť zredukovanie nákladov na zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti objektu pri dodržaní všetkých platných predpisov.